Kvinner i norge

Flere menn enn kvinner i Norge – SSB

21. mar. 2018 — Befolkningen i Norge blir stadig mer mannsdominert. Nå bor det over 41 000 flere menn enn kvinner i Norge, og det har ikke vært et så stort …

Andelen kvinner i Norge har ikke vært så liten siden folketellingen i 1769. I 2010 ble vi for første gang flere menn enn kvinner i Norge, og sånn kommer det mest sannsynlig til å være i overskuelig framtid.

Kvinners rettigheter og likestilling – regjeringen.no

2. des. 2021 — Norge vil jobbe for å få flere kvinner med i forhandlingsdelegasjoner, øke antallet kvinnelige meklere, styrke kvinners innflytelse i …

Kjernen i Norges arbeid for likestilling er å øke jenters og kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Dette er grunnlaget for at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha like rettigheter og like muligheter.

Kvinnehistorie.no

8. mar. 2022 — På 1970-tallet vokste den nye kvinnebevegelsen fram i Norge, som i hele den vestlige verden. tema. Svart-hvitt bilde, en kvinne sitter ved et …

Kvinner og likestilling – FN-sambandet

Kvinner og likestilling

18. mai 2022 — Diskriminering og vold mot jenter og kvinner er brudd på grunnleggende menneskerettigheter . Jenter som blir giftet bort, jenter som nektes …

Likestilling mellom kjønnene er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet, men nødvendig for å skape en fredelig, bærekraftig verden.

Likestilling mellom kjønnene – FN-sambandet

Likestilling mellom kjønnene

3. feb. 2023 — Hva gjør Norge?Hva kan du gjøre? Verden er langt mer likestilt enn for få tiår siden. Andelen kvinner som deltar i politikk og næringsliv …

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet 

Forventet levealder i Norge – FHI

8. jul. 2021 — Forventet levealder var i 2020 84,9 år for kvinner og 81,5 år for menn. Les om endringer over tid, forskjeller mellom grupper og fylker, …

Forventet levealder var i 2020 84,9 år for kvinner og 81,5 år for menn. Les om endringer over tid, forskjeller mellom grupper og fylker, og internasjonale forskjeller.

stemmerett for kvinner i Norge – Store norske leksikon

stemmerett for kvinner i Norge – Store norske leksikon

I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene …

I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1913 til 1940 Les også Kvinners kamp for stemmerett internasjonalt De første kravene om stemmerett for kvinner i Norge ble reist i 1880-årene.

5 fakta om likestillingen i Norge – Institutt for samfunnsforskning

8. mar. 2021 — Norge er et av verdens mest likestilte land, men fortsatt er det … Kvinner tjener imidlertid i snitt mindre per time enn det menn gjør.

Keywords: kvinner i norge, antall kvinner og menn i norge