Kvinne helse

Kvinnehelse – Aleris

Kvinner opplever gjerne ulike helseutfordringer i løpet av livet. På mange måter opplever kvinner i større grad enn menn diffuse symptomer på kronisk sykdom …

Kvinnehelse: Framleis store kunnskapshol – FHI

18. mai 2022 — Framleis er det store kunnskapshol om effekt av behandling på typiske kvinnesjukdommar. Særskilt gjeld dette dei yngre og dei eldre …

Framleis er det store kunnskapshol om effekt av behandling på typiske kvinnesjukdommar. Særskilt gjeld dette dei yngre og dei eldre aldersgruppene. Det viser eit forskingskart utarbeida av Folkehelseinstituttet.

Kvinners liv og helse siste 20 år – Statistisk sentralbyrå

Kvinners liv og helse siste 20 år

27. sep. 2022 — Flesteparten av voksne kvinner (25-44 år) har god egenvurdert helse, og kun en liten andel har dårlig helse. Mange lever imidlertid med ulike …

Denne rapporten tar for seg kvinners helse gjennom livsløpet. Til forskjell fra en sykdomsorientert tilnærming, som primært ser på én enkelt tilstand ofte på et gitt sted i livet, vil et livsløpsperspektiv ta for seg endringer i helse og behovet for helse- og omsorgstjenester som jenter og kvinner opplever gjennom livet.

7 områder innen kvinnehelse ekspertene mener vi må prioritere

19. sep. 2022 — Spoiler: Ingen av dem nevner rynkebehandling eller ikke-invasiv fettreduksjon. En kvinne får satt en sprøyte med botox midt mellom øyenbrynene.

Hva er egentlig kvinnehelse? – Blogg – forskning.no

Hva er egentlig kvinnehelse?

19. okt. 2022 — Kjønnsforskjeller i helse er nemlig også kvinnehelse. Dette er sykdommer og lidelser som bare rammer kvinner, som rammer flere kvinner enn menn, …

Hvordan skal vi forstå begrepet kvinnehelse, og hva tenker jeg som fødselslege og forsker at kvinnehelse er?

Hva er egentlig kvinnehelse? – Kilden kjønnsforskning.no

Hva er egentlig kvinnehelse?

22. sep. 2022 — Kvinnehelse handler først og fremst om de delene av kropp og sjel, sykdom og helse som er spesifikke for kvinner.

– Kvinnehelse er samfunnshelse og hører hjemme i nasjonale …

1. okt. 2022 — For de av oss som jobber med teknologi, gründere og kvinner: Vi må snakke mer om kvinnehelseteknologi. Kvinnehelse er samfunnshelse og bør …

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning – Oslo …

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning – Oslo universitetssykehus

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning er et nasjonalt forskningsmiljø som skal utvikle og øke kunnskapen om kvinners helse. Det gjør vi med forskning, …

Kvinnehelse – Tidsskrift for Den norske legeforening

Kvinnehelse | Tidsskrift for Den norske legeforening

Og ofte er det kvinners helse vi vet minst om. Herunder har vi derfor samlet artikler som omhandler ulike aspekter av kvinnehelse. Utvalgte artikler. Leder.

«I medisinen har man oversett kjønn som variabel». Det uttalte Johanne Sundby, samfunnsmedisiner og leder av Norges første NOU om kvinnehelse, i et intervju her i Tidsskriftet. For det er kjønnsforskjeller i helse. Og ofte er det kvinners helse vi vet minst om. Herunder har vi derfor samlet artikler som omhandler ulike aspekter av kvinnehelse. 

Keywords: kvinne helse